1 Marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2022 r. w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie przygotowali audycję nadaną przez radiowęzeł, w której przypomnieli postać Janka Rodowicza „Anody”.

Jan Rodowicz „Anoda” (1923–1949)

Jan Rodowicz

Jan Rodowicz „Anoda” to legenda Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Nazywano go ułanem batalionu „Zośka”. Był uczestnikiem słynnej akcji pod Arsenałem i wielu innych działań dywersyjnych.

To wielki bohater powstania warszawskiego, czym się zupełnie nie szczycił. Po wojnie zaangażował się
w zachowanie pamięci o powstaniu. Należał do pierwszego pokolenia, które przyszło na świat w wolnej
II Rzeczypospolitej i które musiało stoczyć walkę z dwoma okupantami.

Był jednym z ludzi, o których przez długie lata mówiło się tylko szeptem…

Audycję przygotowali:
Oliwia Jarczak, Maksymilian Krupa, Konrad Tchorek, Jakub Sołtys
oraz Krystyna Deutschman.