Adam Mickiewicz 1798–1855

Muzeum Literatury

Uczniowie naszej szkoły 29 września i 1 października 2021 roku odwiedzili Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Uczestniczyli w lekcji muzealnej, której tematem była biografia poety, jego działalność polityczna i literacka. Uczniowie wysłuchali wykładu kustosza muzeum oraz zwiedzili wystawę biograficzną „Adam Mickiewicz 1798 – 1855”. Wystawa prezentuje najcenniejsze mickiewicziana z kolekcji własnej Muzeum Literatury. Uczniowie obejrzeli cenne pamiątki związane z poetą , wśród nich autograf „Grażyny”, strony rękopisu „Pana Tadeusza”, pierwodruki innych dzieł poety, niekiedy z dedykacjami. Ciekawym eksponatem jest kuferek podróżny, z którym Adam Mickiewicz wyjechał z rodzinnego domu i wiele lat z nim podróżował. Na wystawie prezentowane są dzieła sztuki, malarstwo i rzemiosło artystyczne, które przybliżają odbiorcom epokę romantyzmu.