Konferencja Historyczna

Konferencja Historyczna w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie

Konferencja Historyczna w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 21 października 2021 roku w konferencji pt. „Szembekowie w dziejach Kościoła katolickiego oraz w Polsce”. Sympozjum naukowe otworzył prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków p. Ryszard Szeląg. Referaty dotyczyły wybitnych przedstawicieli rodu Szembeków, którzy zasłużyli się w historii Polski. Dla uczniów najciekawsze były wystąpienia poświęcone rodzinie Fredrów, skoligaconej z Szembekami. Były to wykłady pt.: „Język w twórczości Aleksandra hr. Fredry – kilka uwag oraz  „Spuścizna literacka Marii z Fredrów  hr. Szembekowej – poetki i wnuczki Aleksandra Fredry”. Konferencji towarzyszyła wystawa „Pejzaże polskie” oraz koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Krystyna Deutschman oraz uczniowie z klas 3a, 3 Fb i 3 Fd