Apel 3 maja

Jak co roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowaliśmy wraz w młodzieżą naszej szkoły apel rocznicowy.
Miał on charakter lekcji historii dotyczącej wydarzeń z 1791 roku, przeplatany utworami patriotycznymi śpiewanymi przez chór szkolny, takimi jak..”Polonez 3 Maja”, „Rota” czy utwór „Taki kraj”.
Uroczysty apel zaczęliśmy od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i gremialnego odśpiewania Hymnu Narodowego.
W przepięknie przygotowanej dekoracji w barwach biało-czerwonych (1FE) młodzież recytowała klasyczne utwory T.Karpowicza, C.K.Norwida, Z.Krasińskiego.
Młodzież i nauczyciele po zakończonym apelu twierdzili zgodnie, iż taka forma przyswajania wiedzy historycznej jest dużo atrakcyjniejsza niż formy klasyczne.

Uroczystość przygotowała wraz z młodzieżą Pani Grażyna Wasilewska, próby chóru organizowała Pani Lidia Chrapkowska.