Piknik militarny

W dniu 20 kwietnia 2017 roku klasa 3FD wraz z opiekunem Panią Grażyną Wasilewską brała udział w kolejnym pikniku militarnym, który organizuje po raz drugi Centralna Biblioteka Wojskowa.
Tym razem był to „Dzień 21 Brygady Strzelców Podhalańskich”. W programie znalazły się projekcje filmowe na temat historii oraz rozwoju aktualnie różnych formacji wojskowych w ich strukturze. Z ciekawością odnotowaliśmy fakt istnienia jednostki logistycznej w strukturze wojsk górskich.
Obejrzeliśmy także ciekawą wystawę „Polskie Wojska Górskie”, wspominającą piękną kartę historii Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich ,czyli zwycięską bitwę o Narwik (1940) w czasie II wojny światowej.
Po części teoretycznej, udaliśmy się na plac za biblioteką, gdzie rozmieszczona była ekspozycja pojazdów wojskowych, ich wyposażenia i uzbrojenia, która wzbudziła żywe zainteresowanie naszej młodzieży. Ale pierwszą sprawą, która wszystkich zainteresowała, był zapach wojskowej grochówki, na którą wszyscy się rzuciliśmy (tym bardziej, ze było zimno!).W trakcie konsumpcji gorącej grochówki pięknie przygrywała nam orkiestra wojskowa.
Największe emocje męskiej części klasy wzbudziły stanowiska strzeleckie, oblegane przez uczniów, którzy z powodzeniem(10!!!) ćwiczyli strzelanie. Jedna z uczennic też się odważyła. I tym razem wyprawa klasowa okazała się nad wyraz pożyteczna, interesująca, a nawet inspirująca (niektórzy uczniowie odkryli nowe możliwości i umiejętności).