Fundacja „Dr Clown”

Porozumienie o współpracy zawarte 7 listopada 2019 r., pomiędzy Fundacją „Dr Clown”, reprezentowaną przez Panią Annę Czerniak – Prezes Fundacji a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.

Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym, m.in. przez prowadzenie terapii śmiechem i promowanie tej idei w formie warsztatów, pikników i imprez dla całych rodzin. Szkoła we współpracy z Fundacją chce realizować zasadę edukacji w zakresie odpowiedzialności społecznej i kształtowania postaw obywatelskich. Strony podejmą się szeroko zakrojonych działań, promujących ideę wolontariatu, edukacji prozdrowotnej i szeroko pojętej „Terapii śmiechem”.