Maturzysta – wolontaiusz

Krzysztof Mączyński wolontariusz

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. International Red Cross and Red Crescent Movement) – międzynarodowy ruch humanitarny, zrzeszający około 97 milionów wolontariuszy na całym świecie,, stworzony aby chronić ludzkie zdrowie i życie, zapewniać szacunek dla istoty ludzkiej, oraz by łagodzić i zapobiegać ludzkiemu cierpieniu, odrzucając jednocześnie dyskryminację opartą na pochodzeniu narodowościowymrasowymklasowym, przekonaniach religijnych, czy politycznych.

Krzysztof Mączyński to wolontariusz PCK w naszej szkole. W tym roku ją kończy, ale potrafił połączyć naukę do egzaminu maturalnego z wolontariatem w Polskim Czerwonym Krzyżu. Najczęściej w weekendy, ale czasem również w tygodniu po szkole. W obecnej sytuacji, udzielamy pomocy humanitarnej wielu osobom, które były zmuszone opuścić swój kraj. Podziękowania za pomoc oraz powodzenia na maturze.

Krzysztof Mączyński wolontariusz

Krzysztof Mączyński wolontariusz

Krzysztof Mączyński wolontariusz