Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aby uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2017 roku nadano przez szkolny radiowęzeł audycję pt. „Opowieść o „winie” bez zbrodni i zbrodni bez kary”. Bohaterem programu był Jan Rodowicz pseudonim „Anoda” (1923-1949) – harcerz, członek Szarych Szeregów, żołnierz Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestnik Akcji pod Arsenałem, żołnierz Batalionu „Zośka” w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został żołnierzem drugiej konspiracji – jednym z żołnierzy wyklętych. Aresztowanego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa w wigilię 1948 roku, nazwano bandytą i oskarżono o działalność antypaństwową. Zamęczono go w śledztwie w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 7 stycznia 1949 roku. Oprawcy ze służby bezpieczeństwa pochowali go w bezimiennej mogile na „ Łączce” na warszawskich Powązkach.
W programie wzięli udział Gabriela Pawlak i Dawid Gutowski z klasy 4 Fd.
Biblioteka szkolna przygotowała w tym dniu wystawę promującą literaturę na temat historii Polski w okresie okupacji niemieckiej i powojennego podziemia antykomunistycznego.