Pokłon Trzech Króli – kolęda

pokłon trzech króli

Byli i odeszli do siebie
Mądre Trzy Króle obce;
Po aniołach opuszczona grzęda.

Ojciec i Matka już w niebie,Przy dziecku w szopce
Została polska kolęda…
I prędzej Bóg słońce odwoła

I prędzej świat się odstanie,
Niż ona odbiec zdoła
To zawiniątko na sianie

       Maryla Wolska (1873-1930)