Egzaminy kwalifikacyjne

egzaminy kwalifikacyjne
Drodzy Uczniowie,, uprzejmie przypominamy, że w styczniu 2022r. odbędą się egzaminy zawodowe dla poszczególnych kwalifikacji według poniższego harmonogramu:

10 stycznia 2022r., część praktyczna (120 minut):
 • SPL.01 – Obsługa magazynów, godz. 09:00 – 11:00.
10 stycznia 2022r., część praktyczna (120 minut):
 • AU.32 – Organizacja transportu, godz. 13:00 – 15:00.
11 stycznia 2022r., część pisemna (60 minut):
 • AU.32 – Organizacja transportu, godz. 12:00 – 13:00;
 • AU.36 – Prowadzenie rachunkowości, godz. 12:00 – 13:00;
 • A.36 – Prowadzenie rachunkowości, godz. 12:00 – 13:00.
17 stycznia 2022r., część praktyczna (180 min):
 • EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, godz. 08:00 – 11:00.
17 stycznia 2022r., część praktyczna (180 min):
 • A.36 – Prowadzenie rachunkowości, godz. 09:00 – 12:00.
18 stycznia 2022r., część praktyczna (180 min):
 • AU.36 – Prowadzenie rachunkowości, godz. 09:00 – 12:00.
Prosimy o zgłoszenie się na egzamin co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:
 • dowodu tożsamości;
 • długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
 • cześć pisemna – kalkulator prosty;
 • część praktyczna – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka;
 • maseczka.