Porozumienie z Point of View

Porozumienie o współpracy zawarte 24.11.2017r. pomiędzy Point of View Sp. z o.o.  Sp. komandytowa, reprezentowaną przez Pana Patryka Angelarda Prezesa Point of View Sp. z o.o. Sp. komandytowa, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińska – Dyrektora Szkoły. Porozumienie o współpracy podpisane na I Warszawskim Kongresie „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”