Porozumienie z SK

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 24.11.2017r. pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Konieckiego, Dyrektora Biura Pawła Przedpełskiego, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych
Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły. Porozumienie o współpracy podpisane na I Warszawskim Kongresie „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”