Powstanie w Getcie Warszawskim

Powstanie w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyło do warszawskiego getta, by je ostatecznie zlikwidować..Napotkali zbrojny opór kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego.

Powstanie trwało do połowy maja 1942 roku. Tragiczny zryw powstańców przypominają żółte kwiaty, które w każdą rocznicę powstania, ostatni przywódca ŻOB, Marek Edelman składał u stóp pomnika Bohaterów Getta.

„Zaśpiewaj, lekką, pustą harfę weź do ręki,
Niech serca zbolałego ton żałobny wyda,
Ciężko połóż swe palce na jej strunach cienkich,
Zaśpiewaj o ostatnich Europy Żydach”                                                                                                        .…

„Zaśpiewaj! Głos zbolały, złamany do Niego
Wznieś wysoko, niech szuka Go, czy tam istnieje.

Śpiewaj Mu pieśń ostatnią Żyda ostatniego,
Co żył, nie pochowany zmarł… ślad się rozwieje…”

Icchak Kacenelson „Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie” (fragment)

Powstanie w Getcie Warszawskim