Rozmowy o Biblii. Nowy Testament – Anna Świderkówna

Autorka pokazuje czytelnikom, jak widzi dzisiaj całą Biblię i Nowy Testament współczesna nauka i jak cenne dla każdego może być właściwe zrozumienie biblijnych tekstów, a wreszcie, jak wiele trudności przy czytaniu wynika po prostu z niedostatecznej informacji i bardzo licznych nieporozumień, z których sporo łatwo można wyjaśnić.

rozmowy