Spotkanie młodzieży francuskiej i polskiej    

Goście z Francji
 We wtorek 8 listopada w szkole na Stawkach gościliśmy grupę uczniów z francuskiej szkoły  – Liceum Montaigne w Paryżu. Siedziba tej szkoły znajduje się w samym sercu Paryża tuż obok Ogrodu Luksemburskiego.

Jest to szkoła, w której znajduje się sekcja polska a uczniowie, oprócz programu szkoły francuskiej, realizują dodatkowo lekcje w języku polskim z trzech przedmiotów: języka polskiego, historii i geografii. Koniec nauki w liceum wieńczy matura francuska i polska.

Wycieczka młodzieży z Francji była doskonałą okazją do poznania placówki edukacyjnej
w Polsce i spotkania z rówieśnikami. Spotkanie integracyjne w naszej szkole przygotowali uczniowie klasy 3Ec i Samorząd Uczniowski. Przy kawie i herbacie oraz ciastkach, młodzi ludzie nawiązali nowe znajomości i wymienili się drobnymi upominkami. Goście obejrzeli szkołę, zajrzeli do pracowni geograficznej, historycznej, polonistycznej, logistycznej, ekonomicznej oraz biblioteki. Poznali też zaplecze sportowe szkoły – siłownię i sale gimnastyczne a także siedziby Samorządu Uczniowskiego i radiowęzła szkolnego. Prezentacje multimedialne uzupełniły wiedzę o historii i działalności edukacyjnej Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 oraz Sekcji Polskiej LiceumMontaigne w Paryżu. Spotkanie było bardzo udane i zakończyło się zaproszeniem z rewizytą do Liceum Montaigne. 

« z 2 »