Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2018 rok

Część pisemna (60 minut) 19-06-2018 godz. 10:00-11.00

Część praktyczna (180 minut) 28-06-2018 godz. 9:00-12:00

 

Technik ekonomista – kwalifikacja A.36 [331403] dk

Część praktyczna (180 minut) 28-06-2018 godz. 9:00-12:00

 

Technik logistyk – kwalifikacja A.30 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 19-06-2018 godz. 10:00 -11.00

Część praktyczna (120 minut) 26-06-2018 godz. 16:00-18.00

 

Technik logistyk – kwalifikacja A.31 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 19-06-2018 godz. 12:00 -13.00

Część praktyczna (120 minut) 26-06-2018 godz. 9:00-11.00

 

Technik logistyk – kwalifikacja A.32 [333107] d

Część praktyczna (120 minut) 26-06-2018 godz. 13:00-15.00