„Tydzień Szkolnictwa Zawodowego”

Z okazji „Tygodnia Szkolnictwa Zawodowego”, w dniu 23.03.2015 roku w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie zorganizowano spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 16 z Warszawy. Hasłami przewodnimi tego dnia były : „Logika u Logistyka” i „Ekonomista Planista”. Założeniem imprezy było przybliżenie potencjalnym uczniom, bogatej oferty oraz działalności szkoły zawodowej i korzyści płynących z wyboru takiej placówki na kolejny etap edukacji. Program obejmował spotkanie powitalne z Panią Dyrektor Dorotą Lipińską oraz projekcję krótkiej prezentacji o ZSLiE nr 1 w Warszawie. Głównym punktem dnia był „Konkurs Ekonomiczno – Logistyczny” przygotowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w ZSLiE nr 1. Natomiast opiekę nad prawidłowym przebiegiem imprezy sprawowali uczniowie szkoły. W tym celu, na terenie placówki stworzono 6 stanowisk konkursowych. Gości podzielono na rywalizujące ze sobą zespoły. Podczas wykonywania poszczególnych zadań gimnazjaliści mieli doskonałą okazję do zapoznania się z panującym w szkole klimatem, ale przede wszystkim do poznania tak ważnego historycznie dla naszego kraju, zabytkowego obiektu. Na zakończenie tego intensywnego popołudnia, dla gości przygotowano słodki poczęstunek. Wyłoniona w konkursie zwycięska drużyna, otrzymała od Pani Dyrektor Doroty Lipińskiej, dyplomy oraz nagrody. W celu sprawdzenia, czy główne założenie spełniło oczekiwania przybyłych, uczestnikom zadano jedno pytanie : „Czy podobała Ci się taka forma prezentacji i zabawy w szkole?”. Olbrzymim sukcesem organizatorów, uczniów i nauczycieli jest to, że 100% odpowiedzi była pozytywna. Wskazane byłoby, aby organizować częściej takie imprezy, gdyż w ten sposób można zaprezentować uczniom szkół gimnazjalnych atuty szkolnictwa zawodowego, jako alternatywy na dalszą edukację, z szerokim wachlarzem perspektyw na przyszłość.