DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dnia 25.03.2015 uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr1 przy ul. Stawki 10 w Warszawie aktywnie uczestniczyli w wielu działaniach związanych z Dniem Przedsiębiorczości. Klasy trzecie wykazały się swoją kreatywnością na warsztatach organizowanych przez przedstawiciela Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Uczniowie, pracując w zespołach, szukali pomysłów na rozwiązanie różnych problemów, tworząc metodą burzy mózgów nieskomplikowane modele, prototypy – produkty, które ułatwią ludziom codzienne życie. Gra edukacyjna „Rekin Biznesu” skupiła zespoły uczniowskie w rywalizacji o punkty i nie tylko. Była to okazja do wykazania się wiedzą w etapach gry: „Pomysł i analizy”, „Planowanie i biznesplan”, „Pozyskiwanie zasobów”, „Realizacja” Można było popisać się umiejętnościami aktorskimi uczestnicząc w kalamburach. „Gra miejska” uaktywniła młodzież do pracy w zakresie ekonomii, logistyki czy przedsiębiorczości. Uczniowie obsługiwali przygotowane stanowiska i rozwiązywali zadania konkursowe /odgadnij hasło, wykreśl wyrazy, dopasuj pojęcia, wylicz saldo/. Rozwiązywany w klasach kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych określił uczniom ich: skalę energii do pracy, skalę sukcesu, skalę kompetencji praktycznych, skalę opanowania i skalę sterowności. Tego dnia uczniowie bawili się, edukując się nawzajem. Słodkie nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów uwieńczyły wspólne działania z okazji Dnia Przedsiębiorczości w naszej szkole.