Wymiana polsko – niemiecka 29.02.-06.03.16

Na początku marca ponownie spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Neuss. Tym razem w nieco mniejszej grupie, ale nadal kontynuowaliśmy nasze badania na temat pseudoeutanazji w czasie II wojny światowej i sytuacji osób niepełnosprawnych od tamtego czasu począwszy.

W ramach naszej wymiany spotkaliśmy się z przedstawicielem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych panem Mirosławem Przewoźnik oraz przedstawicielem z PFRON panią Magdaleną Karowską-Koperwas. Dzięki tym osobom dowiedzieliśmy się, jak inwestowane są pieniądze przeznaczone dla niepełnosprawnych. Natomiast w czasie naszego wyjazdu do Poznania spotkaliśmy się z przedstawicielkami fundacji Aktywizacja, które opowiedziały nam, jak pracują nad przygotowaniem niepełnosprawnych do życia i pracy. Oprócz tego spotkaliśmy się z p. Jadwigą Pacek, która jest osobą niepełnosprawną i zajmuje się zawodowo szermierką i wzięliśmy udział w próbie tanecznej FKKAON. Były to bardzo ciekawe doświadczenia. Odwiedziliśmy też dwa miejsca poświęcone ofiarom pseudoeutanazji w Obrzycach i Kościanie.

Niestety nasze spotkanie dobiegło końca i musieliśmy się rozstać, ale na szczęście pozostało wiele miłych wspomnień wspólnie spędzonych chwil.

Nasze spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży.