XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE

XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE

Udział  naszego ucznia w  okręgowym  etapie XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE

W dniu 13 stycznia 2023 r. (piątek) w murach Akademii Leona Koźmińskiego odbyły się  okręgowe  eliminacje XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ( zawody II stopnia)  organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W  wydarzeniu wzięli  udział  najzdolniejsi  uczniowie  szkół średnich z Mazowsza, którzy wyróżnili się wiedzą  ekonomiczną w ramach etapu szkolnego Olimpiady w listopadzie 2022 r. ( zawody I stopnia).

https://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxxvi/xxxvi-owe-warszawa.pdf

W gronie uczestników  zawodów  był  uczeń  klasy 4 FA naszej szkoły  Maksymilian Czerwiński.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Hasło przewodnie tegorocznej OWE brzmi: „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady.

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, i technik rachunkowości. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

http://owe.pte.pl/informacje/nagrody.html

Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które mają zostać ogłoszone 9 lutego .

XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE

 

 

 

 

 

 

 

 

.