160 Rocznica Powstania Styczniowego

medal powstanie-styczniowe 160 rocznica

Gloria victis”

„Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju, Czy w tajgach Sybiru gdzieś zgnić,
To z trudu naszego i znoju, Polska powstanie, by żyć!”

160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się powstanie styczniowe. Powstanie styczniowe było ostatnim w XIX wieku zrywem zbrojnym w zaborze rosyjskim. Do walki włączyli się przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego.  Jego klęska sprawiła,     że romantyczne wizje walki o wolność ustąpiły miejsca ideom pozytywistycznym. Powstanie odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych. Spowodowało zmiany społeczne i ideowe w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Nasza szkoła uczciła rocznicę powstania styczniowego audycją nadaną przez radiowęzeł.
W programie udział wzięli uczniowie: Martyna Pierścińska, Maksymilian Krupa, Hennadii Zdanevych, Krzysztof Sidło, Paweł Iwanowski, Mikołaj Pieńkosz.

medal powstanie-styczniowe 160 rocznica