Akademia kwalifikacji

akademia kwalifikacji

Szkoła przystąpiła do projektu unijnego AKADEMIA KWALIFIKACJI, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mogą rozszerzyć i pogłębić swoją wiedze i umiejętności z zakresu logistyki, ekonomii i rachunkowości.

W ramach Akademii uczniowie zrealizują:

  • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – 48h;
  • Zajęcia z zarządzania czasem – 6h;
  • Zajęcia z komunikacji interpersonalnej – 8h;
  • Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania zawodowego – 8h;
  • Ponadto będą mogli odbyć płatny staż w okresie wakacyjnym w wymiarze 150 godz.

Zajęcia będą odbywały się po lekcjach albo po wcześniejszym umówieniu się z osobą prowadzącą.
Realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2021/2022

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie deklaracji udziału DRUKOWANYMI LITERAMI, która znajduje się w sekretariacie uczniowskim. Pełnoletni podpisują sami, niepełnoletni przekazują do podpisu Rodzicowi lub Opiekunowi prawnemu.

Akademia dotyczy uczniów klas 2 i 3.

Projekt Unijny: „Akademia kwalifikacji”