Ocalić od zapomnienia

Spotkanie literackie

Por. Władysław Sebyła (1902 – 1940)

Poeta, Krytyk Literacki
Współtwórca Grupy Literackiej „Kwadryga”
Powstaniec Śląski

Uczestnik Wojny Polsko-Bolszewickiej
Oficer 13. Pułku Piechoty Wojska PolskiegoWładysław Sebyła Obrońca Ojczyzny We Wrześniu 1939 R.
Więzień Obozu W Starobielsku
Zamordowany przez NKWD w Charkowie
W Kwietniu 1940 R.

Dzięki staraniom Towarzystwa Historycznego imienia Szembeków oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, 16 września 2021 r. w Warszawie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Władysławowi Stefanowi Sebyle. Tablicę umieszczono przy ulicy Wilczej przed siedzibą Komendy Rejonowej Policji, w miejscu gdzie znajdowała się kamienica, w której poeta mieszkał i tworzył w latach 1929-1932.

Po oficjalnej uroczystości, w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji (Pałacu Mostowskich) odbyło się spotkanie literackie „Warszawskie ślady Władysława Sebyły”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. W skupieniu wysłuchali wierszy zaprezentowanych przez aktorów p. Aleksandrę Prykowską i Macieja Rajzachera. Na pamiątkę wydarzenia otrzymali tomiki wierszy poety „Ukryta prawda”. Na zakończenie spotkania zaproszeni uczniowie obejrzeli film z cyklu „Epitafia Katyńskie” poświęcony poecie.

Spotkanie prowadził prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków p. Władysław Szeląg, który od lat czyni starania, by przywrócić pamięci postać i twórczość poety Władysława Sebyły.

Spotkanie literackie Spotkanie literackie Spotkanie literackie