KONFERENCJA pt.: „ZAWÓD EKONOMISTA I CO DALEJ? WYZWANIA I BARIERY.”

9 marca 2016 roku w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 odbędzie się KONFERENCJA pt.: „ZAWÓD EKONOMISTA I CO DALEJ? WYZWANIA I BARIERY.” Patronatem konferencję objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte sp. z o.o., PwC sp. z o.o., Biuro Rachunkowe- Abacus, Biuro Rachunkowe – Adore s.c.. Celem konferencji jest: – zwrócenie uwagi na problem zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodach (w tym przypadku techników ekonomicznych), – pokazanie pracodawcom modelu absolwenta, który po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, jest dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy, jak również do dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych, – podniesienie efektywności współpracy szkół kształcących w zawodzie z pracodawcami i z uczelniami wyższymi, – wzbogacanie kompetencji zawodowych poprzez wymianę dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu kształcenia zawodowego.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli zawodu, dyrektorów szkół z terenu Warszawy i okolic kształcących w zawodzie technik ekonomista, pracodawców, przedstawicieli uczelni wyższych, doradców metodycznych kształcenia zawodowego, doradców zawodowych i władz oświatowych i samorządowych.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się także, kogo poszukują pracodawcy i jakie kompetencje powinni posiadać kandydaci do pracy. „Chcemy mówić o roli dorosłych w kształceniu młodych liderów, o nabywaniu przez nich umiejętności i kompetencji tak, aby byli dokładnie takimi kandydatami, jakich poszukują pracodawcy. Aby potrafili sprostać stawianym im wymaganiom.” – mówi Dyrektor Dorota Lipińska – organizator konferencji.

„Pracodawcy coraz częściej zwracają się do szkół ponadgimnazjalnych w poszukiwaniu w pełni ukształtowanego pracownika. Chcemy tak kształcić młodzież, żeby osiągała jak najlepsze kwalifikacje i była konkurencyjna na rynku pracy” – dodaje Angelika Marciniak – sekretarz konferencji.

Cele konferencji zgodne są z założeniami Strategii Rozwoju Warszawy do 2020r. (Cel operacyjny 1.1 Program 1.1.2. Rozwój oświaty) oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej jak również priorytetami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi rozwoju i upowszechnienia szkolnictwa zawodowego.

Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie cennym, integrującym przedsięwzięciem a jej wartość edukacyjna sprosta oczekiwaniom uczestników i instytucji obejmujących patronat.

12822129_1217939514901623_1815682676_n