Objęcie patronatu nad jedną z naszych klas

Miło nam poinformować, że w dniu 2 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o objęciu patronatu nad jedną z naszych klas przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania oraz Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Warszawie.

Oznacza to, że klasa objęta patronatem będzie miała możliwość korzystania z oferty naukowo-dydaktycznej uczelni, a zatem pogłębiania wiedzy w zakresie nauk prawno-ekonomicznych, psychologicznych oraz informatycznych w ramach wykładów i innych zajęć oferowanych studentom w/w uczelni.

Patronat ma również na celu umożliwienie uczniom kontaktu z kadrą naukową oraz studentami WSFiZ oraz WSTI. Dodatkowo, wybrani uczniowie będę mieli możliwość uczestniczenia w konferencjach i sympozjach organizowanych z ramienia w/w uczelni.

Klasą patronacką zostanie ta, która zajmie pierwsze miejsce w rankingu podsumowującym rok szkolny 2015/16. Umowa wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.

13319806_628956043923910_5240215046802919909_n 13315628_628956037257244_3802636186056563115_n