Porozumienie o współpracy z UW

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 22.01.2019 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Sambora Gruczę – Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.porozumienieuw