Śp. Alina Kudelska (1926 – 2024)  

Ala Kudelska

W dniu 2 lutego 2024 roku odeszła w wieku 97 lat Pani Alina Kudelska, wspaniała nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1

Ala KudelskaPani Alina Kudelska pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Do pracy pedagogicznej w szkole była bardzo dobrze przygotowana. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Lublinie oraz studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Początek pracy zawodowej pani Aliny Kudelskiej to rok 1949, w którym podjęła  obowiązki nauczycielskie w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy.

W 1953 roku zaczęła pracę nauczycielki wychowania fizycznego w Technikum Ekonomicznym nr 1, które mieściło się wówczas  w starej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 58 i od 1958 roku w obecnym budynku przy ul. Stawki 10. 

Jako wychowawczyni opiekowała się wieloma rocznikami młodzieży, poświęcała swoim uczniom bardzo wiele czasu i uwagi, a oni obdarzali ja szacunkiem i sympatią. Wychowankowie Pani Aliny Kudelskiej osiągali dużą sprawność fizyczną, zdobywali  nagrody i wyróżnienia w międzyszkolnych i dzielnicowych zawodach sportowych. Podczas wakacji kierowała obozem szkolnym w Ustce, organizowała obozy wędrowne i harcerskie. Współpracowała z Polskim Czerwonym Krzyżem prowadząc szkolne koło PCK.

W gronie pedagogicznym cieszyła się autorytetem, podejmowała dodatkowe obowiązki m. in. kierując pracą Komisji Przedmiotowej Wychowania Fizycznego i Sportu.

Za sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz osiągnięcia sportowe swich uczniów była wielokrotnie nagradzana. Na emeryturę przeszła w 1981 roku, ale będąc w znakomitej  kondycji fizycznej i intelektualnej pracowała jeszcze kilkanaście lat. Ostatecznie rozstała się z nauczaniem po 45 latach pracy. Utrzymywała jednak kontakt ze szkołą przychodząc na szkolne uroczystości i spotkania nauczycieli, na których była najbardziej szanowanym i najmilszym gościem. Pamiętała wiele wydarzeń z historii szkoły i chętnie dzieliła się wspomnieniami.

Ala Kudelska

Pożegnaliśmy Panią Alinę Kudelską 12 lutego 2024 roku na Cmentarzu Bródnowskim, gdzie złożono Ją w grobie rodzinnym.

Dyrekcja i społeczność szkolna ZSLiE nr 1