Microsoft office 365 – TEAMS

Lekcje online –  poradnik dla uczniów Szkoła jest w trakcie rejestracji uczniów Office 365. Każdy będzie miał swoje konto przez które będą prowadzone lekcje online. Zapoznacie się proszę z tym narzędziem poprzez poradnik.

Edukacja domowa

Matura 2020 – materiały dla uczniów – biblioteka szkolna poleca: Drodzy maturzyści, oto zestaw materiałów darmowych, które wspomogą proces przygotowania się do egzaminów. W głównej mierze służą utrwaleniu, usystematyzowaniu i uzupełnieniu wiedzy. Wszystko o egzaminie maturalnym, wyborze kierunku studiów i Więcej