Więcej o: Piknik militarny

Piknik militarny

W dniu 20 kwietnia 2017 roku klasa 3FD wraz z opiekunem Panią Grażyną Wasilewską brała udział w kolejnym pikniku militarnym, który organizuje po raz drugi Centralna Biblioteka Wojskowa.
Tym razem był to „Dzień 21 Brygady Strzelców Podhalańskich”. W programie znalazły się projekcje filmowe na temat historii oraz rozwoju aktualnie różnych formacji wojskowych w ich strukturze. Z ciekawością odnotowaliśmy fakt istnienia jednostki logistycznej w strukturze wojsk górskich.
Obejrzeliśmy także ciekawą wystawę „Polskie Wojska Górskie”, wspominającą piękną kartę historii Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich ,czyli zwycięską bitwę o Narwik (1940) w czasie II wojny światowej.
Po części teoretycznej, udaliśmy się na plac za biblioteką, gdzie rozmieszczona była ekspozycja pojazdów wojskowych, ich wyposażenia i uzbrojenia, która wzbudziła żywe zainteresowanie naszej młodzieży. Ale pierwszą sprawą, która wszystkich zainteresowała, był zapach wojskowej grochówki, na którą wszyscy się rzuciliśmy (tym bardziej, ze było zimno!).W trakcie konsumpcji gorącej grochówki pięknie przygrywała nam orkiestra wojskowa.
Największe emocje męskiej części klasy wzbudziły stanowiska strzeleckie, oblegane przez uczniów, którzy z powodzeniem(10!!!) ćwiczyli strzelanie. Jedna z uczennic też się odważyła. I tym razem wyprawa klasowa okazała się nad wyraz pożyteczna, interesująca, a nawet inspirująca (niektórzy uczniowie odkryli nowe możliwości i umiejętności).

Więcej o: Spotkanie z Rodzina Katyńską

Spotkanie z Rodzina Katyńską

W ramach obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej 29 marca 2017 roku grupa młodzieży ZSLiE nr 1, odwiedziła siedzibę Warszawskiej Rodziny Katyńskiej przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. Uczniowie spotkali się z członkami rodzin żołnierzy – ofiar Zbrodni Katyńskiej. O swoich bliskich i ich losie opowiedzieli pani Halina Drachal, córka policjanta, aspiranta Jana Abramczyka, pani Anna Wolińska, córka kpt. Wacława Wolińskiego, pan Włodzimierz Dusiewicz, syn aspiranta Władysława Dusiewicza oraz pan Marek Krystyniak, syn kpt. Mieczysława Krystyniaka. Wzruszające spotkanie miało charakter patriotyczno-dydaktyczny.

Więcej o: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aby uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2017 roku nadano przez szkolny radiowęzeł audycję pt. „Opowieść o „winie” bez zbrodni i zbrodni bez kary”. Bohaterem programu był Jan Rodowicz pseudonim „Anoda” (1923-1949) – harcerz, członek Szarych Szeregów, żołnierz Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestnik Akcji pod Arsenałem, żołnierz Batalionu „Zośka” w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został żołnierzem drugiej konspiracji – jednym z żołnierzy wyklętych. Aresztowanego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa w wigilię 1948 roku, nazwano bandytą i oskarżono o działalność antypaństwową. Zamęczono go w śledztwie w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 7 stycznia 1949 roku. Oprawcy ze służby bezpieczeństwa pochowali go w bezimiennej mogile na „ Łączce” na warszawskich Powązkach.
W programie wzięli udział Gabriela Pawlak i Dawid Gutowski z klasy 4 Fd.
Biblioteka szkolna przygotowała w tym dniu wystawę promującą literaturę na temat historii Polski w okresie okupacji niemieckiej i powojennego podziemia antykomunistycznego.