Aktualności

Więcej o: Technik Rachunkowości

Technik Rachunkowości

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Są cenione ze względu na wysokie umiejętności, i szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Więcej o: Technik Logistyk

Technik Logistyk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; monitorowania poziomu i stanu zapasów; obsługiwania programów magazynowych; prowadzenia dokumentacji magazynowej; monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych; planowania procesów transportowych; organizowania procesów transportowych.

Więcej o: Technik Ekonomista

Technik Ekonomista

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technika ekonomisty mają ułatwione zadanie utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Alternatywnie mogą znaleźć zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na samodzielne rozwiązywanie problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.